REKRUTACJA - E-MAIL, TELEFON


KANGUR 2020Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowychNowy koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA

MATERIAŁY - 1

MATERIAŁY - 2

MATERIAŁY - 3

MATERIAŁY - 4

MATERIAŁY - 5


Uwaga

Informacja dotycząca zapisów kandydatów do klas pierwszych


Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszejINFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓWW dniu 20 października 2019 roku Miasto Dąbrowa Górnicza reprezentowane przez Marcina Bazylaka – Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawarło porozumienie z NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 4 w celu zapewnienia świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży oraz objęcia jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

     Do pobrania zgodaRODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

UDZIAŁ SZKOŁY W KAMPANII - "RAZEM RAŹNIEJ"

ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH
              UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ


SIEDZIBA SZKOŁY

REJON


     


Szkoła posiada certyfikaty: